DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Dodatek SPP - Cestující od 6 do 15 let pro pásmo 1. Most

Dodatek Smluvních přepravních podmínek
Děti od 6 do 15 let zdarma pro pásmo 1. Most

 

1) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen dopravce), uzavřel se Statutárním městem Most „Smlouvu o úhradě ztráty z tržeb“, na jejímž základě zavádí od 1. září 2015 přepravu za cenově zvýhodněných podmínek pro cestující od 6 do 15 let s trvalým pobytem na území města Mostu. Uvedená vybraná skupina obyvatel města Mostu může využívat městskou hromadnou dopravu (dále jen MHD) v 1. tarifním pásmu (městské pásmo Most) za cenově zvýhodněných podmínek.

2) Uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek platí pouze v období od 1. září do 30. června (včetně všech školních prázdnin v tomto období), cestující musí být držitelem nepřenosné čipové karty dopravce a na své čipové kartě musí mít nahrané čtyřměsíční bezplatné časové jízdné (s platností od 1. září do 31. prosince) nebo půlroční bezplatné časové jízdné (s platností od 1. ledna do 30. června) pro 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) v hodnotě 0 Kč (cestující hradí pouze manipulační poplatek 20 Kč při nahrávání každého uvedeného časového jízdného na čipovou kartu).

3) Cestující musí mít trvalý pobyt na území města Mostu (nikoliv tedy v ostatních obcích spadajících do 1. tarifního pásma) a nesmí být starší 15 let, tj. v den šestnáctých narozenin mu již zvýhodnění neplatí.

4) Uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek ve vozidlech MHD dopravce platí pouze v 1. tarifním pásmu, tj. v Mostě včetně městských částí Čepirohy, Chanov, Rudolice, Souš, Velebudice, Vtelno a dále také v přilehlých obcích České Zlatníky, Havraň, Korozluky, Obrnice, Sedlec a Skršín.

5) 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) končí při jízdě tramvajovými linkami č. 1, 3 nebo 4 ve směru do Litvínova v zastávce Most, Souš a při jízdě autobusovou linkou č. 12 ve směru do Komořan v zastávce Souš, Matylda.

6) Cestující využívající uvedeného bezplatného čtyřměsíčního nebo půlročního časového jízdného, přepravující se MHD v rámci dvou nebo tří tarifních pásem a využívající dvoupásmového nebo třípásmového časového jízdného, nárok na uvedenou přepravu za cenově zvýhodněných podmínek nemají a nemohou ani uplatnit odečet ceny jednopásmového jízdného z ceny dvoupásmového nebo třípásmového časového jízdného.

7) V období od 1. července do 31. srpna se uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek neposkytuje, cestující od 6 do 15 let může použít k přepravě zlevněné časové jízdné nahrané na čipovou kartu nebo jednotlivé zlevněné jízdné placené z části čipové karty nazvané jako elektronická peněženka, případně placené v hotovosti (dle tarifu dopravce).

8) Držitelé čipových karet s nahraným uvedeným bezplatným čtyřměsíčním nebo půlročním časovým jízdným (pro cestující ve věku 6 – 15 let s trvalým pobytem na území města Mostu) jsou povinni při nástupu do vozidla MHD dopravce bezodkladně přiložit svou čipovou kartu k odbavovacímu zařízení k provedení transakce „Nástup“ (cestující na odbavovacím zařízení nic nevolí, transakce „Nástup“ je provedena přiložením čipové karty k tomuto zařízení; úspěšné provedení transakce „Nástup“ signalizuje rozsvícení zelené šipky na zařízení).

9) Povinností cestujícího využívajícího uvedeného bezplatného čtyřměsíčního nebo půlročního časového jízdného je prokázat se přepravní kontrole svou čipovou kartou, na které je zaznamenáno čtyřměsíční nebo půlroční časové jízdné za 0 Kč pro 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) a je na této čipové kartě zaznamenána transakce „Nástup“. Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (svou čipovou kartou s nahraným čtyřměsíčním nebo půlročním časovým jízdným a zaznamenanou transakcí „Nástup“), je mu uložena přirážka ve výši 1 500 Kč (přirážka se snižuje z 1 500 Kč na 200 Kč při platbě v hotovosti na místě kontroly; v případě platby do 25 kalendářních dnů v doplatkové pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 200 Kč).

10) Cestující využívající v 1. tarifním pásmu (městské pásmo Most) uvedené bezplatné čtyřměsíční nebo půlroční časové jízdné mohou zdarma přepravovat jedno spoluzavazadlo nebo živé zvíře (psa), za které se jinak dle platného tarifu dopravce platí přepravné.

11) Tento dodatek Smluvních přepravních podmínek MHD je platný od 1. září 2015.