DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Informace o zvýhodněné přepravě pro dárce krve Litvínov

Od 1. 3. 2013 město Litvínov opět poskytuje slevu pro vybrané skupiny obyvatel, kteří splňují tyto podmínky:
osoby s trvalým bydlištěm ve městě Litvínov, které jsou držiteli Zlaté plakety MUDr. Jana Jánského do 70 let věku.

Jízdné pro vybranou skupinu obyvatel a jejich ceny jsou tyto:

kupon označený DÁRCE KRVE

pro 3. pásmo ( Litvínov ) ...................................... 30 denní zlevněná za 140 Kč
pro 3. a 2. pásmo ( Litvínov a průmysl ) ........... 30 denní zlevněná za 180 Kč
pro všechna tři pásma ........................................ 30 denní zlevněná za 205 Kč