DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


VEDOUCÍ PROVOZU - HLAVNÍ MECHANIK / MECHANIČKA

Akciová společnost DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
oznamuje vyhlášení otevřeného výběrového řízení na obsazení pozice

VEDOUCÍ PROVOZU - HLAVNÍ MECHANIK / MECHANIČKA

Požadavky na uchazeče:
 • občan ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR, který výborně ovládá český jazyk
 • požadované vzdělání:
  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, v bakalářském studijním programu nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (technický obor)
 • prokazatelná praxe minimálně 5 let s řízením pracovních kolektivů (20 zaměstnanců minimálně) v oborech s výkonem provozních činností v oblasti technické údržby a v oblasti servisu motorových vozidel
 • znalost právních předpisů z oblasti obchodního a pracovního práva
 • znalost národních norem (normy ČSN)
 • řídící, komunikační, organizační a manažerské schopnosti, vyjednávací dovednosti, flexibilita, loajalita, samostatnost, strategické a analytické myšlení s důrazem na zodpovědnost
 • organizace podřízených zaměstnanců, zodpovědnost za efektivní provoz
 • trestně právní a občanská bezúhonnost
Nabízíme:
 • smluvní mzdové podmínky
 • benefity, dobré sociální zázemí stabilní firmy
 • možnost dalšího osobního rozvoje a růstu

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
 • motivační dopis
 • profesní životopis i s uvedením odborných znalostí dle výše uvedených požadavků na uchazeče a kontakty (telefonní kontakt, e-mail)
 • reference
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:

Uchazeč podá přihlášku osobně v zalepené obálce zřetelně označené "Výběrové řízení na funkci Hlavní mechanik/mechanička DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. - NEOTVÍRAT" do sekretariátu ředitele společnosti DPmML, a.s. nebo prostřednictvím České pošty ve shodně označené obálce na adresu DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., sekretariát ředitele společnosti, 434 01 Most.
S případnými dotazy se můžete obrátit na personální odbor, telefonní číslo 476 769 065 – personální manažer.

Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení končí dne 20. února ve 12:00 hodin!