DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Pronájem historických vozidel

Nabízíme Vám k pronájmu pro významné příležitosti, jako jsou svatby, firemní akce apod.:

Historický autobus Škoda 706 RTO
  • počet míst: 22 k sezení, 58 ke stání
  • pronájem do 50 km: 2768,- Kč bez DPH
  • pronájem nad 50 km: 37,- Kč bez DPH za každý km
  • sazba za čekání: 40,- Kč bez DPH za 15min
Historická tramvaj T5B6t
  • počet míst: 36 k sezení, 128 ke stání
  • pronájem: 100,- Kč bez DPH za každý km
  • sazba za čekání: 50,- Kč bez DPH za 15min
V případě, že objednatel neoznámí prokazatelným způsobem dopravci zrušení požadované přepravy alespoň 48 hodin před objednaným termínem odjezdu, tzn. méně než 48 hodin přede dnem provedení přepravy, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Pokud objednatel neoznámí dopravci zrušení požadované přepravy vůbec, nebo je oznámí v době, kdy již dopravce nebude moci zrušit přistavení vozidla na místo odjezdu a/nebo v době, kdy již dopravce započal s přistavováním vozidla na místo odjezdu, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a částku sestávající z ceny za ujeté kilometry při marném přistavení vozidla a ceny za jednu hodinu čekání v dopravě.