DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!

Preventivní opatření DPmML, a.s.,
v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijatým krizovým opatřením vlády ČR DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. přijal následující opatření:
 1. od 17.03.2020 do odvolání platí ZÁKAZ vstupu cestujících do vozidel MHD bez zakrytí úst a nosu – pokud cestující nemají roušku, mohou použít šátky, šály, ručně šité roušky a jiná alternativní řešení - v opačném případě je možné vykázat cestujícího z přepravy. Buďme k sobě ohleduplní!
 2. do odvolání jsou z důvodu uzavření škol ZRUŠENY autobusové linky č. 50, 51, 53 v Mostě a č. 60 v Litvínově; dále byla zrušena linka č. 18 v Mostě a posilové školní spoje na linkách č. 17 a 20 v Mostě
 3. ZÁKAZ vstupu cizích osob do provozoven (Most, Litvínov) tj. osobám, které nejsou zaměstnanci DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s.
 4. v souvislosti s provozem jídelny volejte p. Bystré tel. 702 056 050, která bude informovat o výdeji jídel; z důvodu minimalizace kumulace osob byly pevně stanovené doby stravování jednotlivých středisek
 5. do odvolání NEBUDOU POSKYTOVÁNY následující služby externím dopravcům – servisní služby, opravy, mytí vozidel, tankování, pronájmy mechanizace vyjma odtahové služby
 6. do odvolání jsou ZRUŠENY zájezdy do zahraniční (nepřijímáme objednávky na nové zakázky)
 7. do odvolání NEBUDE POSKYTOVÁNA služba Taxík Maxík
 8. do odvolání NEBUDE provozována AUTOŠKOLA (školení)
 9. ve všech vozidlech MHD byl do odvolání ZRUŠEN hotovostní prodej jízdného řidičem
 10. v souvislosti s omezením hotovostního prodeje ve vozidlech si mohou cestující od pondělí 16.3.2020 zdarma pořídit přenosnou čipovou kartu s minimálním dobitím elektronického jízdného ve výši 50,- Kč - karta bude cestujícím vydávána v předprodejních a informačních kancelářích zdarma bez žádosti a nebude vázána jen na jednu osobu (přenosná čipová karta)
 11. ve všech vozidlech (autobusech) MHD byl do odvolání ZRUŠEN nástup/výstup předními dveřmi včetně zabránění vstupu k řidiči páskou u první řady sedadel v autobuse
 12. ve vozidlech je zrušeno tzv. poptávkové otevírání dveří – cestující nebudou volit otevírání dveří, řidiči budou otevírat automaticky všechny dveře; dojde tak k lepšímu větrání vozů, k minimalizaci kontaktních míst, zvýšení hygieny
 13. prodej dokladů na předprodejích je zajištěn výdejním okénkem, zaměstnanci jsou vybaveni dostupnými ochrannými prostředky (dezinfekce, rukavice) – pouze na předprodeji Most Báňské stavby je omezen vstup do prostoru předprodeje na jednotlivé osoby, aby nedocházelo ke kumulaci osob v místnosti (není zde výdejní okénko) – žádáme cestující o dodržování omezení vstupu
 14. zvyšujeme hygienická opatření
  • je zvýšena dávka dezinfekce v mycím roztoku, četnost mytí vozidel + na konečných stáních je prováděno dodatečné mytí vozidel – madel, pracoviště řidiče a dalších kontaktních ploch
  • vozidla jsou dezinfikována certifikovanými vysokoalkoholovými dezinfekčními prostředky
  • vozidla jsou čištěna generátory ozónu
  • v rámci vnitřních opatření byly řidičům vydány pokyny k dodržování hygienických opatření
 15. v předprodejních a informačních kancelářích DPmML, a.s., které jsou o víkendech standardně otevřeny, bude do odvolání zrušena otevírací doba o sobotách a nedělích. Do odvolání bude v předprodejní a informační kanceláři v Business Centru v Mostě otevírací doba každou středu ukončena v 16 hod z důvodu ozónování pracoviště
Základní preventivní opatření a doporučení:
 • často a důkladně si myjte ruce
 • snižte přenos kapénkové infekce – kašlete/kýchejte do kapesníků, do šály, do rukávů
 • vyhněte se kontaktu s osobami s kašlem a horečkou
 • doporučujeme, aby cestující zamezili blízkému kontaktu s ostatními cestujícími, tzn. aby dodržovali rozestupy mezi sebou
 • žádáme cestující, aby pro platby jízdného využili mincovní automaty, čipové karty a předprodeje
 • žádáme cestující, aby pro nástup/výstup využili ostatní dveře vozidla, nikoli přední dveře

Zprávy

3.4.2020

Další moderní nová nízkopodlažní klimatizovaná dvoučlánková tramvaj EVO 2 z produkce společnosti PRAGOIMEX v barvách DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. s ev.č. 322, bude vozit...

1.4.2020

V sobotu 4. dubna 2020 od 4:00 do 23:15 dojde k výluce provozu tramvajových linek č. 2 a 4 v úseku Záluží, CHEMOPETROL — Most, nádraží — Most, Velebudická Po dobu výluky bude zajištěna...

24.3.2020

Provozní doba informačních kanceláří bude od středy 25.3.2020 do odvolání následující: Most - Nádraží ČD Pondělí6:00 - 16:00 Úterý8:00 - 14:00 Středa6:00 - 16:00 Čtvrtek8:00 - 14:00...

24.3.2020

Vážení zákazníci,ve dnech 26. - 27.3.2020 bude uzavřena doplatková pokladna DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s. na adrese Most, Tř. Budovatelů 1395/23.

20.3.2020

V sobotu 21. března 2020 od 9:00 do 12:00 dojde k výluce provozu tramvajové linky č. 2 v úseku Most, nádraží — Most, Velebudická a k výluce provozu tramvajové linky č. 4 v úseku Most, Zimní...

20.3.2020

MOST, LITVÍNOV (20. 3. 2020) – Zejména kvůli neukázněnosti některých cestujících v městské hromadné dopravě v Mostě a Litvínově bylo nutné přistoupit k dalším opatřením. „Zpočátku asistenti...

19.3.2020

MOST, LITVÍNOV (19. 3. 2020) – Katastrofální nedostatek ochranných pomůcek, zejména roušek a respirátorů, pocítil při masivním útoku koronaviru DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. „Jde o to...

18.3.2020

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s., chce touto cestou poděkovat společnosti ALTISPORT, která věnovala celou stovku nákrčníků, jež lze využít i jako roušky. Vybavíme jimi zaměstnance...

14.3.2020

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, s ohledem na zvýšenou bezpečnost, zdraví našich řidičů a v zájmu zachování MHD ve standardním rozsahu zavádí DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu, a.s., dne 14. 3...

13.3.2020

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., proškolil zaměstnance z bezpečnosti práce s vyvíječem ozonu, kterým se čistí vnitřky vozidel MHD. „Obdrželi jsme zásilku dalších vyvíječů ozonu a...