DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


TAXÍK MAXÍK

Dne 2. ledna 2018 zahájí DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. provoz služby přepravy seniorů a zdravotně znevýhodněných občanů města Most. Tato služba s názvem TAXÍK MAXÍK je financována Statuárním městem Most. Je určena občanům s trvalým bydlištěm ve Statutárním městě Most (v jakékoli z jeho městských částí), kteří jsou starší 70 let (tedy ode dne 70. narozenin) nebo kteří jsou držiteli průkazů ZTP, nebo ZTP/P.

Služba je poskytována výhradně na území městských částí Statutárního města Mostu: Čepirohy, Most, Rudolice, Souš, Starý Most, Velebudice a Vtelno. V rámci tohoto území musí proběhnout celý rozsah požadované přepravy.

Služba je poskytována v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin. Cena za službu je 30 Kč za každou přepravenou osobu za každých započatých 30 minut, přičemž délka jedné jízdy je maximálně 30 minut.

Objednání služby je možné provést na telefonním čísle +420 778 767 676, e-mailem: taxikmaxik@dpmost.cz nebo osobně u dopravce v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy. Při objednání cestující uvede: jméno a příjmení přepravované osoby, údaj o svém věku nebo informaci o průkazu ZTP či ZTP/P, počet přepravovaných osob (tzn. sám nebo s doprovodem), datum, čas a místo nástupu, místo výstupu, požadavek na přepravu invalidního vozíku.

Objednávky na přepravu jsou přijímány od 20.12.2017.


Smluvní přepravní podmínky služby Taxík Maxík