DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Smluvní přepravní podmínky MHD

Smluvní přepravní podmínky upravují ve zcela konkrétních případech vzájemné vztahy mezi dopravcem a cestujícími. Vycházejí z platného ustanovení vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Cestující nastoupením do vozidla souhlasí s vyhlášenými přepravními podmínkami a konkludentním způsobem (mlčky) uzavírá smlouvu o přepravě.
Kontaktní osoba:
Filip Debnar
vedoucí přepravní kontroly
Tel.: 476 769 074
E-mail: debnar@dpmost.cz