DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Dodatek SPP - Cestující od 65 let pro pásmo 1. Most

Dodatek Smluvních přepravních podmínek
Cestující od 65 let zdarma pro pásmo 1. Most

 

1) DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen dopravce), uzavřel se Statutárním městem Most „Smlouvu o úhradě ztráty z tržeb“, na jejímž základě zavádí od 1. září 2015 přepravu za cenově zvýhodněných podmínek pro cestující od 65 let věku s trvalým pobytem na území města Mostu. Uvedená vybraná skupina obyvatel města Mostu může využívat městskou hromadnou dopravu (dále jen MHD) v 1. tarifním pásmu (městské pásmo Most) za cenově zvýhodněných podmínek.

2) Uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek platí pouze pro cestující od ve věku 65 let s trvalým pobytem na území města Mostu (nikoliv tedy v ostatních obcích spadajících do 1. tarifního pásma), kteří musí být držiteli nepřenosné čipové karty dopravce a na čipové kartě musí mít nahrané roční bezplatné časové jízdné pro 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) v hodnotě 0 Kč (cestující hradí pouze manipulační poplatek 40 Kč při nahrávání časového jízdného na čipovou kartu).

3) Uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek ve vozidlech MHD dopravce platí pouze v 1. tarifním pásmu, tj. v Mostě včetně městských částí Čepirohy, Chanov, Rudolice, Souš, Velebudice, Vtelno a dále také v přilehlých obcích České Zlatníky, Havraň, Korozluky, Obrnice, Sedlec a Skršín.

4) 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) končí při jízdě tramvajovými linkami č. 1, 3 nebo 4 ve směru do Litvínova v zastávce Most, Souš a při jízdě autobusovou linkou č. 12 ve směru do Komořan v zastávce Souš, Matylda.

5) Cestující využívající uvedeného bezplatného ročního časového jízdného, přepravující se MHD v rámci dvou nebo tří tarifních pásem a využívající dvoupásmového nebo třípásmového časového jízdného, nárok na uvedenou přepravu za cenově zvýhodněných podmínek nemají a nemohou ani uplatnit odečet ceny jednopásmového jízdného z ceny dvoupásmového nebo třípásmového časového jízdného.

6) Držitelé čipových karet s nahraným uvedeným ročním bezplatným časovým jízdným (pro cestující ve věku nad 65 let s trvalým pobytem na území města Mostu) jsou povinni při nástupu do vozidla MHD dopravce bezodkladně přiložit svou čipovou kartu k odbavovacímu zařízení k provedení transakce „Nástup“ (cestující na odbavovacím zařízení nic nevolí, transakce „Nástup“ je provedena přiložením čipové karty k tomuto zařízení; úspěšné provedení transakce „Nástup“ signalizuje rozsvícení zelené šipky na zařízení).

7) Povinností cestujícího využívajícího uvedeného bezplatného ročního časového jízdného je prokázat se přepravní kontrole svou čipovou kartou, na které je zaznamenáno roční časové jízdné za 0 Kč pro 1. tarifní pásmo (městské pásmo Most) a je na této čipové kartě zaznamenána transakce „Nástup“. Neprokáže-li se cestující platným jízdním dokladem (svou čipovou kartou s nahraným ročním časovým jízdným a zaznamenanou transakcí „Nástup“), je mu uložena přirážka ve výši 1 500 Kč (přirážka se snižuje z 1 500 Kč na 200 Kč při platbě v hotovosti na místě kontroly; v případě platby do 25 kalendářních dnů v doplatkové pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 200 Kč).

8) Cestující využívající v 1. tarifním pásmu (městské pásmo Most) uvedené bezplatného roční časové jízdné mohou zdarma přepravovat jedno spoluzavazadlo nebo živé zvíře (psa), za které se jinak dle platného tarifu dopravce platí přepravné.

9) Tento dodatek Smluvních přepravních podmínek MHD je platný od 1. září 2015.