DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Pronájem historického autobusu a tramvají

Nabízíme Vám možnost pronájmu našeho historického autobusu a tramvají pro významné příležitosti, jako jsou svatby, firemní akce, přátelská setkání či jiné příležitosti apod.

Pronájem historického autobusu a tramvají – ceník od 1. 1. 2022
Vozidlo Cena za první hodinu Cena za každou započatou 1/4 hodinu
Autobus Škoda 706RTO MTZ4 000 Kč800 Kč
Tramvaj T5B6t5 000 Kč900 Kč
Tramvaj T3-SU3 800 Kč700 Kč
Tramvaj T3M.33 500 Kč630 Kč
Tramvaj LTM 10.08 ŠKODA-INEKON4 000 Kč720 Kč
Tramvaj VARIO LF+3 500 Kč630 Kč
Tramvaj VARIO LFR.S3 500 Kč630 Kč
Tramvaj EVO13 500 Kč630 Kč
Tramvaj EVO24 000 Kč720 Kč
Ceny jsou uvedené včetně DPH.
V případě, že objednatel neoznámí prokazatelným způsobem dopravci zrušení požadované přepravy alespoň 48 hodin před objednaným termínem odjezdu, tzn. méně než 48 hodin přede dnem provedení přepravy, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Pokud objednatel neoznámí dopravci zrušení požadované přepravy vůbec, nebo je oznámí v době, kdy již dopravce nebude moci zrušit přistavení vozidla na místo odjezdu a/nebo v době, kdy již dopravce započal s přistavováním vozidla na místo odjezdu, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a částku odpovídající první hodině pronájmu konkrétního vozidla.