DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Ceník zájezdové autobusové dopravy

Cena u zájezdové dopravy se rozlišuje nejen podle vzdálenosti, ale i dle zvoleného typu vozu, který si vyberete. K dispozici jsou níže uvedené typy vozidel:

Přehled vozidel nepravidelné dopravy - vozovna MOST
Typ vozidla Počet sedadel Bezpečnostní pásy na všech sedadlech Jízda za hranice Tažné zařízení Instalovaná klimatizace Nízkopodlažní vozidlo Místo pro kočárek Cena do 500km Cena nad 500km
IVECO MAGELYS PRO53ANOANOANOANONENE3837
SCANIA TOURING HD49ANOANONEANONENE3837
IVECO CROSSWAY SFR 160 A53ANOANOANOANONENE3736
IVECO CROSSWAY SFR 160 B47NENENEANONEANO3736
IVECO CROSSWAY SFR 160 C47NENEANOANONEANO3736
MAN A 39 DD
PATROVÝ
84NENENEANOANOANO55---
AUTOBUS MHD25NENENENEANOANO35---
Přehled vozidel nepravidelné dopravy - vozovna LITVÍNOV
Typ vozidla Počet sedadel Bezpečnostní pásy na všech sedadlech Jízda za hranice Tažné zařízení Instalovaná klimatizace Nízkopodlažní vozidlo Místo pro kočárek Cena do 500km Cena nad 500km
AUTOBUS MHD25NENENENEANOANO35---
V tabulce uvedená cena je v Kč a platí pro každý jeden ujetý km
Cena čekání u všech autobusů činí 180 Kč za hodinu (každá ukončená čtvrthodina se účtuje po 45 Kč)
Cena za přívěs činí 700 Kč za den (z výše uvedených vozů lze přívěs připojit pouze k vozidlům, která jsou vybavena tažným zařízením)
Cena nezahrnuje mýtné, parkovné, zahraniční cestovné atd.
Autobus MHD a MAN A 39 DD lze objednat pouze pro cesty v rámci měst Mostu a Litvínova a v jejich blízkém okolí
Výše uvedené ceny nezahrnují DPH
V případě, že objednatel neoznámí prokazatelným způsobem dopravci zrušení požadované přepravy alespoň 48 hodin před objednaným termínem odjezdu, tzn. méně než 48 hodin přede dnem provedení přepravy, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. Pokud objednatel neoznámí dopravci zrušení požadované přepravy vůbec, nebo je oznámí v době, kdy již dopravce nebude moci zrušit přistavení autobusu na místo odjezdu a/nebo v době, kdy již dopravce započal s přistavováním autobusu na místo odjezdu, zaplatí dopravci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč a částku sestávající z ceny za ujeté kilometry při marném přistavení autobusu a ceny za jednu hodinu čekání v dopravě.