DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Tarif MHD

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. uplatňuje pro městskou hromadnou dopravu třípásmový tarif.

Hranice pásem tvoří zastávky:
 • v autobusovém provozu - Souš, Matylda (linka číslo 12); Horní Jiřetín, pekařství (linka číslo 28)
 • v tramvajovém provozu - Most, Souš (linky číslo 1, 3, 4, 40); Litvínov, Báňské stavby (linky číslo 1, 3, 4, 40)
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. používá základní a zlevněné jednotlivé jízdné placené hotově nebo čipovou kartou z elektronické peněženky s využitím na jedno, dvě nebo tři pásma. Zároveň je možné využívat i základní či zlevněné časové jízdné , a to pouze na čipové kartě pro jedno, dvě nebo tři pásma s možností volby doby platnosti na 7, 30, 90, 365 dnů.
 
Časové jízdné je údaj uložený na čipové kartě, na kartu je uložena informace o časové a pásmové platnosti zaplaceného jízdného. Cestující částku za časové jízdné nebo dobití elektronické peněženky uhradí v předprodejních a informačních kancelářích.
 
Místa odbavení (úhrady za přepravu) ve vozidlech:
 • u řidiče vozidla – platba v hotovosti nebo čipovou kartou (časové jízdné nebo elektronická peněženka)*
 • v jízdenkovém automatu (pouze ve vybraných vozidlech) – platba v hotovosti
 • v dalších odbavovacích zařízení vozidla – platba čipovou kartou (časové jízdné nebo elektronická peněženka)
* v autobusech MHD je možný pouze nástup předními dveřmi
Za zaplacené jízdné v automatu nebo u řidiče vozidla obdrží cestující papírovou (tištěnou) jízdenku. Zařízení u řidiče vozidla je též schopno vydat papírovou (tištěnou) jízdenku cestujícímu, který platí jízdné z elektronické peněženky. Tato možnost je nabízena zejména cestujícím pro vyúčtování pracovní cesty.
TARIFNÍ USPOŘÁDÁNÍ MHD DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s.
PLATNÉ OD 1. ŘÍJNA 2023
ZÁKLADNÍ TARIFNÍ ZÁSADY: TŘÍPÁSMOVÝ TARIF JEDNOTLIVÝCH I ČASOVÝCH JÍZDENEK
JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY
PLATBA V HOVOSTI
(řidič vozidla, jízdenkový automat)
Jednopásmová
1, 2, 3
Dvoupásmová
1+2 / 2+3
Třípásmová
1+2+3
45 minut 60 minut 90 minut
od 18 do 65 let základní 25 Kč 30 Kč 35 Kč
od 6 do 26 let / od 65 let / inv.d.3.stupně zlevněná 12 Kč 15 Kč 17 Kč
PLATBA ČIPOVOU KARTOU
(elektronická peněženka)
Jednopásmová
1, 2, 3
Dvoupásmová
1+2 / 2+3
Třípásmová
1+2+3
45 minut 60 minut 90 minut
od 18 do 65 let základní 20 Kč 24 Kč 28 Kč
od 6 do 26 let / od 65 let / inv.d.3.stupně zlevněná 10 Kč 12 Kč 14 Kč
Od 18 do 65 let znamená ode dne osmnáctých narozenin do dne předcházejícího šedesátým pátým narozeninám.
Od 6 do 26 let znamená ode dne šestých narozenin (do dne předcházejícího šestým narozeninám je přeprava zdarma) do dne předcházejícího dvacátým šestým narozeninám (v den dvacátých šestých narozenin již cestující nespadá do této kategorie). Cestující ve věku od 18 do 26 let spadají do této kategorie pouze v případě, že jsou žáci nebo studenti.
Od 65 let znamená ode dne šedesátých pátých narozenin.
Příjemce invalidního důchodu 3. stupně pouze jednotlivé jízdenky.
spoluzavazadlo, živé zvíře
(hotovost, elektronická peněženka)
60 minut 12 Kč jednodenní 24 Kč
25 Kč / 12 Kč
20 Kč / 10 Kč
Přestupní jednopásmová jízdenka s časovou platností 45 minut od doby zakoupení pro přepravu v jednom tarifním pásmu 1 (Most) nebo 2 (Komořany, Kopisty, Záluží) nebo 3 (Litvínov)
Pokud se cestující přepravuje pouze jedním spojem v jednom tarifním pásmu, časová platnost se nebere v úvahu
30 Kč / 15 Kč
24 Kč / 12 Kč
Přestupní dvoupásmová jízdenka s časovou platností 60 minut od doby zakoupení pro dvě sousední tarifním pásma 1+2 nebo 2+3
35 Kč / 17 Kč
28 Kč / 14 Kč
Přestupní třípásmová jízdenka s časovou platností 90 minut od doby zakoupení pro všechna tarifní pásma 1+2+3
12 Kč Přestupní třípásmová jízdenka s časovou platností 60 minut od doby zakoupení pro všechna tarifní pásma 1+2+3 pro spoluzavazadlo nebo živé zvíře
Jízdenku lze zakoupit pouze u řidiče vozidla nebo v jízdenkovém automatu ve vozidle
24 Kč Přestupní třípásmová jízdenka s časovou platností v den nákupu a do následujícího dne do 04:00 hodin pro všechna tarifní pásma 1+2+3 pro spoluzavazadlo nebo živé zvíře
Jízdenku lze zakoupit pouze u řidiče vozidla nebo v jízdenkovém automatu ve vozidle
BEZPLATNÁ PŘEPRAVA:
 1. Dítě do 6 let věku
 2. Držitel průkazu ZTP a ZTP-P, osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele průkazu ZTP-P
 3. Zdravotní pomůcky, vozík pro invalidy držitelů průkazu ZTP a ZTP/P
 4. Služební pes, asistenční pes a vodící pes
 5. Předmět do rozměru 70 cm x 40 cm x 30 cm, který nepřekročí ani jeden z rozměrů
 6. Předmět tvaru desky do rozměru 150 cm x 90 cm x 5 cm
 7. Předmět tyčového nebo válcového tvaru do délky 200 cm a průměru 20 cm
 8. Dětský kočárek s dítětem
 9. Pojízdná taška na kolečkách o max. rozměrech 100 cm x 50 cm x 50 cm
 10. Jedna souprava lyží, sáně, snowboard, jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí
 11. Strážník městské policie v uniformě
 12. Asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji
ČASOVÉ JÍZDENKY
ČIPOVÁ KARTA Časová platnost Jednopásmová
1, 2, 3
Dvoupásmová
1+2 / 2+3
Třípásmová
1+2+3
od 18 do 65 let
(základní)
7 dní 160 Kč 180 Kč 200 Kč
30 dní 480 Kč 620 Kč 720 Kč
90 dní 1 300 Kč 1 640 Kč 1 900 Kč
365 dní 4 000 Kč 5 000 Kč 6 000 Kč
od 6 do 26 let / od 65 let
(zlevněná)
7 dní 80 Kč 90 Kč 100 Kč
30 dní 240 Kč 310 Kč 360 Kč
90 dní 650 Kč 820 Kč 950 Kč
365 dní 2 000 Kč 2 500 Kč 3 000 Kč
Ke každému časovému jízdnému přeprava jednoho spoluzavazadla nebo živého zvířete zdarma.
Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují.

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC.

Žáci a studenti od 18 do 26 let prokazují nárok na zlevněné jízdné platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Vzory průkazů naleznete zde.

Cestující starší 65 let prokazují nárok na zlevněné jízdné průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nárok na zlevněné jízdné prokazuje 2D kódem (v papírové či v elektronické podobě), který obsahuje jméno a příjmení, datum narození, typ a dobu platnosti slevy. Cestující je zároveň povinen prokázat svou totožnost úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Pokud držitel 2D kódu svou totožnost neprokáže, považuje se 2D kód za neplatný.
Časové jízdné se prodává pouze držitelům čipové karty na uvedený počet po sobě jdoucích kalendářních dní (7, 30, 90, 365) s volitelným začátkem platnosti časového jízdného. Cestující si může zakoupit časové jízdné až třicet dnů před dnem počátku platnosti. Zlevněné časové jízdné nebude vydáno, pokud nebude prokázán nárok na požadované jízdné pro další období, do kterého by zasahovala jeho časová platnost.
Na všech linkách dopravce (DOPRAVNÍHO PODNIKU měst Mostu a Litvínova, a.s.) platí papírové jednotlivé a časové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) i jednotlivé a časové jízdenky v mobilní aplikaci DÚKapka platné pro příslušné tarifní zóny číslo 201 Most, 202 Havraň-Lišnice, 203 Korozluky, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov, 246 Skršín a 443 Osek včetně jízdenek Labe-Elbe.
Dopravce (DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.) prodává jednotlivé i časové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) pouze v informační kanceláři Most - nádraží ČD.
V ostatních Informačních kancelářích jsou prodávány pouze jízdní doklady dopravce.
DÚK
Více informací o Dopravě Ústeckého kraje (DÚK):
www.dopravauk.cz
HRANICE MEZI TARIFNÍMI PÁSMY:
V autobusovém provozu:Souš, Matylda (linka číslo 12); Horní Jiřetín, pekařství (linka číslo 28)
V tramvajovém provozu:Most, Souš (linky číslo 1, 3, 4, 40); Litvínov, Báňské stavby (linky číslo 1, 3, 4, 40)
Přeprava za smluvních podmínek
Základní tarifní zásady se nepoužijí v případě, že některé obsluhované město či obec v oblasti MHD uzavře s DOPRAVNÍM PODNIKEM měst Mostu a Litvínova, a.s. „Smlouvu o úhradě ztráty z tržeb“. Podmínkou využití této nabídky je odbavování cestujících čipovou kartou.
Tarifní uspořádání MHD platné od 1. 10. 2023
Leták s podrobnostmi k tarifnímu uspořádání si můžete stáhnout zde.
Související informace: