DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Profil společnosti

  O společnosti:
 • Obchodní firma: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
 • IČO: 62242504
 • DIČ: CZ62242504
 • Sídlo a pracoviště Most: tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
 • Pracoviště Litvínov: Mostecká 2048, 436 01 Litvínov
 •  

  Zobrazit místo Areál Most na větší mapě

 • Telefon: 476 769 011
 • Fax: 476 702 585
 • E-mail: info@dpmost.cz
 • ID datové schránky: 9vddrkq
 • Právní forma: Akciová společnost
 • Základní jmění: Navýšeno na 442 491 000 Kč (zapsáno 7.12.2006 do OR)
 • Zápis do Obchodního rejstříku: proveden u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou: B660 dne 1. ledna 1995
 • Aktuální výpis z Obchodního rejstříku
 • Aktuální výpis z Živnostenského rejstříku


  Poslání:
 • zákazníky vyhledávaný partner pro zajištění dopravní přepravy městské a příměstské hromadné dopravy (MHD), včetně souvisejících služeb ve městech Most a Litvínov


  Vize:
 • profesionální a bezpečné zajištění služeb v oblasti městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy s energeticky a ekonomicky úsporným vozovým parkem s důrazem na kvalitu a ochranu životního prostředí
 • moderně se rozvíjející společnost se širokou nabídkou činností v oblasti dopravní obslužnosti a služeb s tím souvisejících v návaznosti na politiku jakosti
 • zkušený a stabilně dlouhodobý partner pro zajištění dopravní přepravy a dopravních služeb v Ústeckém kraji