DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. ukončil zajišťování veřejné osobní linkové autobusové dopravy ke dni 31.12.2014 (viz. tisková zpráva).

Podrobnější informace o změnách v dopravě na území Ústeckého kraje, platných od 1. ledna 2015, včetně jízdních řádů, výše jízdného a údajů o nových dopravcích naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje.